وزیر ارتباطات از فرهاد مجیدی دلجویی کرد/ بهتر است کری خوانی آذری‌جهرمی را فراموش کنیم | یک دنیا خبر