سامسونگ برای آیفون های رده بالا نمایشگر۱۲۰هرتزی می سازد | یک دنیا خبر