نشست مشترک مدیران نصر تهران و سازمان فاوای شهرداری برگزار شد | یک دنیا خبر