چهارمین رویداد بین المللی «تهران هوشمند» به صورت مجازی برگزار می‌شود | یک دنیا خبر