رانت زیادی در اکران‌های عمومی وجود دارد/گران شدن بلیت سینما موجب نابودی سینما شد | یک دنیا خبر