ساترا اعلام کرد: مشکل پخش «می‌خواهم زنده بمانم» حل خواهد شد | یک دنیا خبر