کرزی: نفوذ خارجی‌ها علت شکست صلح افغانستان | یک دنیا خبر