انهدام باند هفت نفره سارقان مسلح پایتخت | یک دنیا خبر