ویدئو / «دشت لوت»؛ گرم‌ترین نقطه زمین | یک دنیا خبر