تولید شمش منیزیوم در بهمن ۱۴۰۰ وارد مدار می‌شود | یک دنیا خبر