تولید یخچال و فریزر بیش از ۲ برابر شد | یک دنیا خبر