نظری: وضعیت بورس روز به روز بدتر می شود | یک دنیا خبر