بازیگر نقش «تارزان» جان خود را از دست داد | یک دنیا خبر