توافق امارات و رژیم صهیونیستی برای تبادل بورسیه‌های دانشجویی | یک دنیا خبر