اعتراضات مردم اتیوپی علیه دخالت‌های آمریکا در کشورشان | یک دنیا خبر