نقشه واکسیناسیون کرونا در جهان؛ تزریق ۱.۸ میلیارد واکسن تا کنون | یک دنیا خبر