ستادهای خودجوش انتخاباتی ابراهیم رییسی همگرا می‌شوند | یک دنیا خبر