موافقت عجیب ستاد مقابله با کرونا برای برگزاری نمایشگاه در ایام کرونا در ماهشهر | یک دنیا خبر