اطلاعیه ستاد کرونا درباره محدودیت های تعطیلات خرداد | یک دنیا خبر