نگرانی یک جامعه‌شناس از سریال‌های کره‌ای در تلویزیون | یک دنیا خبر