بازنشر گفت‌وگوی «آیت‌الله هاشمی» درباره‌ سینما پس از ۳۲ سال | یک دنیا خبر