«خانه‌ای در خیابان چهل‌ویکم» روی پرده سینما رفت | یک دنیا خبر