مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شهر جدید گلبهار | یک دنیا خبر