ایرباس: قرارداد با ایران در ماه دسامبر امضا شد | یک دنیا خبر