یک طرفه شدن ۲ میلیون سیم کارت بی هویت | یک دنیا خبر