پیام تسلیت روحانی برای حادثه واژگونی اتوبوس | یک دنیا خبر