رکورد ثبت‌نام "کارت اهدای عضو" شکسته شد | یک دنیا خبر