آدم‌هایی که گریه می‌کنند سالم‌تر و از نظر ذهنی قوی‌ترند | یک دنیا خبر