درمان مبتلایان به اختلال روانی "سلفی‌گرفتن" | یک دنیا خبر