رویاهای تماشاگران پرشمار استقلال در صف انتظار + فیلم | یک دنیا خبر