حفر مجدد چاه در حریم درجه یک تخت جمشید + فیلم | یک دنیا خبر