حضور دادستان کل کشور در تشییع آیت الله هاشمی | یک دنیا خبر