عمار حکیم در مراسم تشییع ایت الله هاشمی | یک دنیا خبر