تصویری از حضور همسر آیت‌الله هاشمی در دانشگاه تهران | یک دنیا خبر