عزاداری مردم بهرمان در منزل پدری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی | یک دنیا خبر