قاسمی درگذشت علی شریعتمداری را تسلیت گفت | یک دنیا خبر