وضعیت تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در روز چهار شنبه | یک دنیا خبر