بازتاب مراسم تشییع پیکر یار دیرین امام در خبرگزاری فرانسه | یک دنیا خبر