اعلام نظر وزیر خارجه ترامپ در سنا درباره تجارت با ایران | یک دنیا خبر