پسری از سوریه رئیس جمهور ونزوئلا می‎شود | یک دنیا خبر