آمانو درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت | یک دنیا خبر