طرح جایگزینی برانکو با ابتکاری جدید / پیشنهاد مالی تراکتور ۲ برابر پرسپولیس+تصویر | یک دنیا خبر