تلاش فدراسیون عمل به خواسته‌های معقول کی‌روش است | یک دنیا خبر