هواداران استقلال مقابل وزارت ورزش تجمع کردند | یک دنیا خبر