دیدار دایی و کریمی با پروین در مجلس ختم+تصاویر | یک دنیا خبر