سیامند رحمان نامزد دریافت جایزه جهانی بنیاد لاروس شد | یک دنیا خبر