عکس / پیاده‌روی زوج ترکیه‌ای در خیابان پوشیده از برف | یک دنیا خبر