شرط ماشین‌سازی برای استقلالی‌شدن آندو | یک دنیا خبر