مشورت گزینه منصوریان با یک پرسپولیسی برای استقلالی شدن | یک دنیا خبر