ادعای اختلال اینترنت در کشور کذب است/هیچ اختلالی در شبکه اینترنت وجود ندارد | یک دنیا خبر